ຊົມເຊີຍ !! “ທັກສິນ ພິມປາໂມດ” ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ໃບປະກາດແດງ ຈາກຣັດເຊຍ

ຊົມເຊີຍ !! “ທັກສິນ ພິມປາໂມດ” ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ໃບປະກາດແດງ ຈາກຣັດເຊຍ

ຊົມເຊີຍ !! “ທັກສິນ ພິມປາໂມດ” ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ໃບປະກາດແດງ ຈາກຣັດເຊຍ

Русский дом во Вьентьяне ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບນ້ອງ ທັກສິນ ພິມປາໂມດ (ໂດ້) ທີ່ສາມາດຍາດເອົາໃບປະກາດແດງຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຣັດເຊຍ

ພ້ອມລະບຸວ່າ: ເຖິງວ່າຈະສຶກສາລະບົບທາງໄກ ແຕ່ ທັກສິນ ພິມປາໂມດ ກໍໄດ້ຈົບການສຶກສາຫລັກສູດປະລິນຍາໂທ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບປະກາດແດງ ອີກດ້ວຍ

ສຳລັບ, ທັກສິນ ພິມປາໂມດ ແມ່ນ ນັກສຶກສາ ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດ ພາກວິຊາ ເສດຖະສາດລະຫວ່າງປະເທດ ຄະນະ ເສດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣູດີແອນ ປະເທດຣັດເຊຍ.

ຂ່າວບັນເທີງ