ສະຫລຸບຄະດີຂອງແມ່ເຖົ້າ ບົວສ້ອຍ ພົມສະຫວັດ ອິງຕາມກົດຫມາຍ ມາດຕາ219, 576 ແລະ 615 ປມ. ແພ່ງ

ສະຫລຸບຄະດີຂອງແມ່ເຖົ້າ ບົວສ້ອຍ ພົມສະຫວັດ ອິງຕາມກົດຫມາຍ ມາດຕາ219, 576 ແລະ 615 ປມ. ແພ່ງ

ຫລາຍໆຄົນອາດຈະເຫັນມີການແຊຣ໌ກັນທາງເຟສບຸກກ່ຽວກັລການຕັດສິນຂອງສານພາກກາງໃນບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ບາງສານຕັດສິນໃຫ້ແມ່ເຖົ້າເສຍຄະດີ.

ອິງຕາມກົດຫມາຍແລ້ວຖ້າພໍ່ແມ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ລູກໆຈະບໍ່ມີສິດໃນຊັບສິນຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ຍາດເອົາບໍ່ໄດ້. ແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ພໍ່ແມ່ຝ່າຍໃດຝ່າຍຫນຶ່ງເສຍຊີວິດ ຝ່າຍຜົວ ຫລື ເມຍທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ນັ້ນກໍຈະມີສິດໄດ້ຮັບມູນດັ່ງນີ້:

– ຖ້າເປັນຊັບເດີມຂອງຝ່າຍທີ່ເສຍຊີວິດແມ່ນຈະແບ່ງອອກເປັນສາມສ່ວນສີ່. ຫນຶ່ງສ່ວນແມ່ນໃຫ້ຜົວ ຫລື ເມຍທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ອີກສາມສ່ວນແມ່ນໃຫ້ລູກແບ່ງກັນ.

– ຖ້າເປັນສິນສົມສ້າງ ແມ່ນຈະແບ່ງເປັນສອງສ່ວນ. ຫນຶ່ງສ່ວນແມ່ນໃຫ້ຜົວ ຫລື ເມຍທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ອີກສ່ວນຫນຶ່ງແມ່ນໃຫ້ລູກແບ່ງກັນ.

ຖ້າເປັນຕາມທີ່ແມ່ຕູ້ບົວຊ້ອຍ ໄດ້ກ່າວມາແມ່ນຕົນບໍ່ໄດ້ມູນຈັກສ່ວນເລີຍ ຈຶ່ງເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນເຫັນໄດ້ວ່າລູກມີການສໍ້ໂກງ ຫລື ຍັກຍອກມູນມໍລະດົກ ລູກຍິ່ງຈະເສຍສິດໃນການສືບທອດມູນມໍລະດົກ.

ອ້າງອິງ: ມາດຕາ219, 576 ແລະ 615 ປມ. ແພ່ງ.

ຂ່າວລາວ