ຂ່າວດ່ວນ ເປັນຕາຢ້ານແທ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດ 1ຄົນ ຢູ່ບ້ານໜອງໜ່ຽງ ເມືອງໄຊເສດຖາ

ຂ່າວດ່ວນ ເປັນຕາຢ້ານແທ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດ 1ຄົນ ຢູ່ບ້ານໜອງໜ່ຽງ ເມືອງໄຊເສດຖາ

ໃນວັນທີ 29/08/2021 ເວລາ 17:00 ໄດ້ເກີດເຫດ ຍ ິງກັ ນ ເ ສ ຍ ຊີ ວ ິ ດ ຢູ່ບ້ານໜອງໜ່ຽງ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຈາກການລາຍງານຂ່າວ ຜ ູ ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ເປັນເພດຊາຍ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຄາລົດ

ສ່ວນສາເຫດແມ່ນຈະນໍາມາລາຍງານພາຍຫຼັງ

ລາຍງານໂດຍ: 1624

ຂ່າວລາວ