ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານເມຍຮ້າຍໃຜໄດ້ໄປຮ້ານ ຮົ່ມຂຽວໃຫ້ລາຍງານເດີ ຕິ ດໂ ຄ ວິ ດໃນຮ້ານ

ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານເມຍຮ້າຍໃຜໄດ້ໄປຮ້ານ ຮົ່ມຂຽວໃຫ້ລາຍງານເດີ ຕິ ດໂ ຄ ວິ ດໃນຮ້ານ

ເກືອບໝົດທຸກຄົນໃນຮົ່ມຂຽວເລີຍມື້ນີ້ສົ່ງໄປໂຮງໝໍສະໜາມບອກລະອຽດແນ່ເດີTime Line ນັ້ນ

ໃຜຕິດໂຄວິດນັ້ນ ໃຜໄປຮົ່ມຂຽວກະບອກໂລດບໍ່ຕ້ອງຢ້ານເມຍຮ້າຍດອກ

ດີກວ່າໃຫ້ສັງຄົມປະນາມນັ້ນ ຕາຍຄົນດຽວດີກວ່າຕາຍຫຼາຍຄົນໃດ

ເອົາໄປຫມົດຄອບຄົວເລີຍ 29-8-2 ຫລັກ6 ໃກ້ວົງວຽນໄດໂນເສົາ

ຢູ່ສະຫວັນນະເຂດອຖວວົງວຽນໄດໂນເສົາ ໄກສອນ#ສະຫວັນນະເຂດ

ຂ່າວລາວ