ຂ່າວຮ້າຍ…ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກໂ ຄວິ ດ ເພີ່ມ 2ຄົນ ລວມສະສົມ 14ຄົນ

ຂ່າວຮ້າຍ…ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກໂ ຄວິ ດ ເພີ່ມ 2ຄົນ ລວມສະສົມ 14ຄົນ

ຂ່າວຮ້າຍ ສະຫວັນນະເຂດ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກໂຄວິດ ເພີ່ມ 2 ຄົນ

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ປະຈຳວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ່ມຈຳນວນ 2 ຄົນ ເຊີ່ງ ຜູ້ທີ່ທຳອິດ ແມ່ນ ເພດຊາຍ ອາຍຸ 33 ປີ ຢູ່ ບ້ານຕາກແດດ ເມືອງໄຊພູທອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ເປັນນັກໂທດຢູ່ຄຸກຄຸມຂັງ ເສຍຊີວິດ ວັນທີ 29 ສິງຫາ 2021.

ສ່ວນຜູ້ທີ່ 2 ເພດຍິງ ອາຍຸ 74 ປີ ອາຊີບແມ່ເຮືອນ ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ (ຄວາມດັນ) ເສຍຊີວິດ 29 ສິງຫາ 2021

ຜົນການວິໄຈພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ຈຳນວນ ( + 155 ) ກໍລະນີ, “( + 140 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ (+ 15 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ” ແລະ ລວມສະຖິຕິຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ ( 14,816 ) ກໍລະນີ:

1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (+ 05 ) ກໍລະນີທີ່ປະກອບດ້ວຍ “(+ 05 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 00 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 206 ຕົວຢ່າງ,

2. ແຂວງບໍແກ້ວ (+ 03 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ,

3. ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ (+ 01 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ,

4. ແຂວງຫຼວງພະບາງ ( + 01 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ,

5. ແຂວງວຽງຈັນ ( + 01 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ,

6. ແຂວງຄຳມ່ວນ (+ 14 ) ກໍລະນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ,

7. ແຂວງສາລະວັນ (+ 49 ), ” (+ 48 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 01 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ,

8. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ( + 28 ) ກໍລະນີ, ” ( + 19) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 09 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ”, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 449 ຕົວຢ່າງ,

9. ແຂວງຈຳປາສັກ ( + 53 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 201 ຕົວຢ່າງ;

ຂ່າວລາວ