ມີຄລິບ ນັກໂທດໂ ຕ ນຄຸ ກ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປະຊາຊົນບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ ຄວບຄຸມໄດ້ແລ້ວ

ມີຄລິບ ນັກໂທດໂ ຕ ນຄຸ ກ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປະຊາຊົນບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ ຄວບຄຸມໄດ້ແລ້ວ

ຈາກໂພສຂອງ ບ່າວບຸນທະວີ ນັກສັງຄົມສົງເຄາະປະເທດລາວລະບຸວ່າ: ໂອຍດີໃຈເດເນາະ…ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ແຈ້ງມາວ່າຈັບນັກໂທດໂຕນຄຸກໄດ້ໝົດທຸກຄົນແລະເດີ ປະຊາຊົນບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ ຄວບຄຸມໄດ້ແລ້ວ

ຊົມຄຣິບ:

ຈັບນັກໂທດໂຕນຄຸກໄດ້ໝົດທຸກຄົນແລ້ວເດີ

ປະຊາຊົນບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ ຄວບຄຸມໄດ້ແລ້ວ

ຂ່າວລາວ