ຂ່າວດ່ວນ ປິດຕຶກເຂດນອກ ໂຮງໝໍແຂວງຄໍາມ່ວນ 14ມື້ ຮັບແຕ່ຄົນເຈັບໜັກເທົ່ານັ້ນ

ຂ່າວດ່ວນ ປິດຕຶກເຂດນອກ ໂຮງໝໍແຂວງຄໍາມ່ວນ 14ມື້ ຮັບແຕ່ຄົນເຈັບໜັກເທົ່ານັ້ນ

ຂ່າວດ່ວນ! ໂຮງໝໍແຂວງຄໍາມ່ວນ ສັ່ງປິດໂຮງໝໍ ຕຶກເຂດ ນອກ 14 ວັນ ເນື່ອງຈາກ ມີແພດໝໍຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ

ໂຮງໝໍແຂວງຄຳມ່ວນປິດ14ວັນເດີ້

ປິດສະເພາະຕືກເຂດນອກ

ຮັບແຕ່ຄົນເຈັບໜັກເທົ່ານັ້ນພື້ນທີສີແດງເປັນຍ້ອນຄົນບໍ່ມັກບອກຄວາມຈີງ

ຂ່າວລາວ