ປະຈຸບັນ ແຂວງ ອັດຕະປື ມີງົວ-ຄວາຍ ຕິດເຊື້ອພະຍາດຜີວໜັງອັກເສບ(ລຳປີສະກີນ)ໄປແລ້ວ 4.313 ໂຕ ຄົນກະເອົາໂຕລອດຍັງມີສັດອີກນໍ້

ປະຈຸບັນ ແຂວງ ອັດຕະປື ມີງົວ-ຄວາຍ ຕິດເຊື້ອພະຍາດຜີວໜັງອັກເສບ(ລຳປີສະກີນ)ໄປແລ້ວ 4.313 ໂຕ ຄົນກະເອົາໂຕລອດຍັງມີສັດອີກນໍ້

ແຂວງອັດຕະປື ພົບການລະບາດຂອງພະຍາດຜີວໜັງອັກເສບຕິດຕໍ່ໃນສັດລ້ຽງປະເທດງົວ ແລະ ຄວາຍ ແລ້ວ 4.313 ໂຕ,ໃນນັ້ນ,ມີງົວ 4.163 ໂຕ ແລະ ຄວາຍ 150 ໂຕ,ປະຈຸບັນທາງພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ພວມກໍາລັງສຸມໃສ່ການເຮັດວຽກງານໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນ ແນະນໍາປະຊາຊົນກ່ຽວກັບວິທີການປ້ອງກັນໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນການປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແຜ່ລະບາດເປັນວົງກວ້າງ.

ທ່ານ ເພັດທະນົງສັກ ຄໍາພູນວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອັດຕະປື ໃຫ້ສໍາພາດເມື່ອວັນທີ 31 ສິງຫາ 2021 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບຕິດຕໍໍ່ໃນງົວ-ຄວາຍ ເກີດຈາກເຊື້ອໄວລັດສ ລຳປີສະກິນ ຊຶຶ່ງພະຍາດນີ້ເກີດຂື້ນກັບສັດປະເພດງົວ ແລະ ຄວາຍເທົົ່ານັ້ນ ບໍໍ່ສາມາດຕິດແປດສູ່ຄົນ,ພະຍາດນີ້ຈະມີການແຜ່ລະບາດໃນລະດູທີ່ມີອາກາດອົບອຸ່ນ ແລະ ຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ໃນຍາມທີ່ມີແມງດູດເລືອດອອກເຄື່່ອນໄຫວຫາກິນ,ພະຍາດນີ້ ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍການຜະລິດທີ່ສໍາຄັນ

ເນື່ອງຈາກການຜະລິດນົມຫຼຸດລົງ,ບັນຫາການຈະເລີນພັນ,ການແທ້ງລູກ,ຜິວໜັງເສຍຫາຍ,ນໍ້າໜັກຫຼຸດລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສັດຕາຍ. ປະຈຸບັນຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ພົບການລະບາດຂອງພະຍາດຜີວໜັງອັກເສບຕິດຕໍ່ໃນງົວ- ຄວາຍ ແລ້ວທັງໝົດ 4.313 ໂຕ,ມີງົວ 4.163 ໂຕ ແລະ ຄວາຍ 150 ໂຕ,ປິ່ນປົວດີແລ້ວມີງົວ 389 ໂຕ,ຕາຍງົວມີ 60 ໂຕ,ສໍາລັບຄວາຍແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ປິ່ນປົວ.

ທ່ານ ເພັດທະນົງສັກ ຄໍາພູນວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ເພື່ອສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ພະຍາດຜີວໜັງອັກເສບຕິດຕໍ່ໃນ ງົວ-ຄວາຍ ເກີດມີການລະບາດເປັນວົງກວ້າງ ທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະທາງພະແນກກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ແຂວງ, ເມືອງແລະສັດຕະວະແພດບ້ານ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກງານໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ລ້ຽງສັດໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວເປັນຕົ້ນ:

ການຊື້ງົວ-ຄວາຍເຂົ້າມາໃໝ່ເພື່ອລ້ຽງໃນຝູງຄວນຊື້ຈາກແຫຼ່ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້,ສັດລ້ຽງ ຄວນໄດ້ຮັບການກວດຫາພະຍາດ ກ່ອນເຄື່ອນຍ້າຍ ຄວນໄດ້ມີການກັກກັນ ກ່ອນນໍາເຂົ້າມາລ້ຽງຮ່ວມໝູ່ນໍາຝຸງເກົົ່າ ໃນເວລາ 28 ວັນ,ນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້,ຢາຂ້າແມງດູດເລືອດ ທີ່່ມີຄຸນນະພາບ ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໜີ

ຕາມບໍລິເວນຄອກສັດ,ຮັກສາອະນາໄມຟາມລ້ຽງສັດບໍ່ໃຫ້ເປັນບ່ອນເພາະພັນຂອງແມງໄມ້ ແລະ ແມງດູດເລືອດ,​ບໍ່ໃຫ້ມີນໍ້າຂັງເປິເປື້ອນ,ຟາມລ້ຽງສັດຄວນປະຕິບັດຫຼັກການຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຊີວະພາບ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດ,ຜູ້ທີ່ມາຢ້ຽມຟາມລ້ຽງສັດ ຄວນຈໍາກັດສະເພາະການບໍລິການທີ່ຈໍາເປັນ, ຄວນມີການຊີດຜົົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອພາຫະນະ ຂອງຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ, ອຸປະກອນ ແລະ ເກີບ ຫຼືໃສ່ຖົງເກີບດ້ວຍຖົງຢາງ ກ່ອນເຂົ້າໄປໃນຟາມລ້ຽງສັດ

ຂ່າວ: ວັດທະນາ ຂ.ອັດຕະປື

ຂ່າວລາວ