ປິດຕຳນານ..ຕົ້ນພ້າວ ສອງຍອດ ຫາເບິ່ງໄດ້ຍາກ ເມືອງວັງວຽງ ຫັກແລ້ວ 02/09/2021

ປິດຕຳນານ..ຕົ້ນພ້າວ ສອງຍອດ ຫາເບິ່ງໄດ້ຍາກ ເມືອງວັງວຽງ ຫັກແລ້ວ 02/09/2021

ເປັນພາບທີ່ຕິດຕາ ຂອງປະຊາຊົນ ເມືອງວັງວຽງ ກັບການອາວະສານ

ຕົ້ນພ້າວສອງຍອດ ແຫ່ງດ່ຽວ ທີ່ຫາເບິ່ງໄດ້ຍາກ ເຊິ່ງໄດ້ຫັກລົງໃນວັນທີ 02/09/2021 ດ້ວຍຄວາມໂດກ ແກ່່

ປິດຕຳນານ..ຕົ້ນພ້າວ ສອງຍອດ ຫາເບິ່ງໄດ້ຍາກ ເມືອງວັງວຽງ ຫັກແລ້ວ 02/09/2021

ຂ່າວລາວ