ມີຄວາມຫວັງອີກຄັ້ງ..!! ລ່າສຸດ ແມ່ເຖົ້າບົວຊອຍ ໄດ້ທະນາຍຄວາມແລ້ວ ກຽມສູ້ຄະດີໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດ

ມີຄວາມຫວັງອີກຄັ້ງ..!! ລ່າສຸດ ແມ່ເຖົ້າບົວຊອຍ ໄດ້ທະນາຍຄວາມແລ້ວ ກຽມສູ້ຄະດີໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດ

ມີຄວາມຫວັງອີກຄັ້ງ..ລ່າສຸດ ແມ່ເຖົ້າບົວຊອຍ ໄດ້ທະນາຍຄວາມແລ້ວ ກຽມສູ້ຄະດີໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດ

ວັນທີ 09/09/2021 ເວລາ 13:30 ໂມງແມ່ຕູ້ ບົວຊ້ອຍ ພົມສະຫວັດ ໄດ້ເຊັນສັນຍາບໍລິການດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ກົດໝາຍພົມສຸພາແອນຊັນ ຈຳກັດ ເປັນທະນາຍຄວາມໃນການຕໍ່ສູ້ຄະດີຂອງແມ່ຕູ້ເອງ.

ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ພວກເຮົາ Phomsoupha & Son Law ຈະດຳເນີນການໂດຍອີງໃສ່ສິດຕາມກົດໝາຍຂອງແມ່ຕູ້ໃນການຂໍລົບລ້າງຄຳຕັດສິນຂອງສານຂັ້ນອຸທອນ ໄປຫາ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ:

ຂ່າວລາວ