ຂ່າວດີ ຢາພື້ນເມືອງລາວ ຊ່ວຍປິ່ນປົວ ພະຍາດທາງລະບົບຫາຍໃຈ ລວມທັງພະຍາດ ໂ ຄວິ ດ

ຂ່າວດີ ຢາພື້ນເມືອງລາວ ຊ່ວຍປິ່ນປົວ ພະຍາດທາງລະບົບຫາຍໃຈ ລວມທັງພະຍາດ ໂ ຄວິ ດ

ຂ່າວດີ ຢາພື້ນເມືອງລາວ ຊ່ວຍປິ່ນປົວ ພະຍາດທາງລະບົບຫາຍໃຈ ລວມທັງພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ດຣ. ຣັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນວັນທີ 10.09.2021 ນີ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ຖະແຫຼງ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ຢາພື້ນເມືອງລາວ ເຂົ້າປິ່ນປົວເຂົ້າໃນຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາ ແຂວງພາກໃຕ້: ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ຈໍາປາສັກ. ຢາພື້ນເມືອງທີ່ມີີ

ສ່ວນປະກອບຂອງ ລາຊາບີ, ຜັກຄາວທອງ ແລະ ກະຊາຍຂາວ ແມ່ນຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຄຸມກັນຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ດີຂື້ນ ທັງສາມາດບັນເທົາ ແລະ ຊ່ວຍປິ່ນປົວ ພະຍາດທາງລະບົບຫາຍໃຈ ລວມທັງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ນີ້.

ຢາພື້ນເມືອງລາວ ຊ່ວຍປິ່ນປົວ ພະຍາດທາງລະບົບຫາຍໃຈ ລວມທັງພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ຂ່າວລາວ