ທຸກຄົນໃຫ້ກຳລັງໃຈສູ້ໆໆ ພວມອາຍຸ2ປີກັບ8ເດືອນ

ທຸກຄົນໃຫ້ກຳລັງໃຈສູ້ໆໆ ພວມອາຍຸ2ປີກັບ8ເດືອນ

ປອດໄຟເດີຜ່ານໂຕນີ້ໄປໃຫ້ໄດ້ ທຸກຄົນໃຫ້ກຳລັງໃຈສູ້ໆໆອີຕົນເດບໍ່ທັນຮູ້ຫັຍງຊຳ ພວມອາຍຸ2ປີກັບ8ເດືອນ

ໃປອດໄຟເດີຜ່ານໂຕນີ້ໄປໃຫ້ໄດ້ ທຸກຄົນໃຫ້ກຳລັງໃຈສູ້ໆໆ

ອີຕົນເດບໍ່ທັນຮູ້ຫັຍງຊຳ ພວມອາຍຸ2ປີກັບ8ເດືອນ (ຕິດທີ່ຕະຫຼາດທ່າແຕງ)ແຂວງເຊກອງ
ສູ້ໆເດີນ້ອຍ ດ໋ຽວກະເຊົາແລ້ວຄົນເກັ່ງ

Cr:Kaina

ຂ່າວລາວ