ຝົນຕົກຍ່ອຍໆ..!! ຍ່າງແຕ່ໜອງບຶກໄປຫາໝູ່ຢູ່ຕະຫຼາດເຊົ້າ ເພື່ອຊອກເຮັດວຽກ

ຝົນຕົກຍ່ອຍໆ..!! ຍ່າງແຕ່ໜອງບຶກໄປຫາໝູ່ຢູ່ຕະຫຼາດເຊົ້າ ເພື່ອຊອກເຮັດວຽກ

ຍ່າງແຕ່ເສັ້ນທາງໜອງບຶກ ສີໄປຕະຫລາດເຊົ້າ ຍ່າງຕາກຝົນອ່ອຍຕອ່ຍ.ຢູ່ແຖວເສັ້ນທາງດົງໂດກກະເລີຍຈອດລົດຖາມ ວ່າ ສິໄປໃສ ເພີ່ນກະເລີຍຕອບວ່າສີໄປຕະລາດເຊົ້າໄປຫາໝູ່.

ໝູ່ເຮັດວຽກກໍ່ສ້າງຢູ່ຕະລາດເຊົ້າດ້ວຍຄວາມສົງສານກະເລີຍຂີ້ລົດຕາກຝົນໄປສົ່ງເພີ່ນຢູ່ຕະລາດເຊົ້າ ພາເພີ່ນແວ່ກີນເຂົ້າເພີ່ນວ່າເພີ່ນບໍ່ໄດ້ກີນເຂົ້າຕັ້ງແຕ່ເຊົ້າ ກະເລີຍເອົາເງີນໃຫ້ເພີ່ນ 50 ພັນ

ໂຕເອງກະບໍ່ຄອຍມີໃຫ້ໄດ້ເທົ່າທີ່ເຮົາມີ ຫລັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍກະຖາມເພີ່ນວ່າ ເຈົ້າເປັນຄົນທາງໃດເພີ່ນກະເລີຍຕອບວ່າ ເພີ່ນເປັນຄົນຊຳເໜືອ ມາເຮັດວຽກເສັ້ນທາງລົດໄຟ ແຕ່ເສັ້ນທາງລົດໄຟຫັນແລ້ວແລ້ວ.ກະເລີຍບໍ່ມີວຽກເຮັດເງີນກະບໍ່ມີ ຍ່າງເລາະຊອກວຽກເຮັດໃສ່ກະບໍ່ມີ ໃຜທີ່ມີວຽກເຮັດ ຢາກເອົາມາເຮັດວຽກນຳກະສາມາດຕິດຕໍ່ຫາເພີ່ນໄດ້ເດີ

ຂ່າວລາວ