ຄູອາສາກັ້ນນໍ້າຕາບໍ່ຢູ່ ສອນມາ 5ປີບໍ່ມີວີແວວໄດ້ລັດຖະກອນຈຳເປັນຕ້ອງອຳລາການສອນ

ຄູອາສາກັ້ນນໍ້າຕາບໍ່ຢູ່ ສອນມາ 5ປີບໍ່ມີວີແວວໄດ້ລັດຖະກອນຈຳເປັນຕ້ອງອຳລາການສອນ

ອີກໜຶ່ງປະກົດການທີ່ເກີດຂື້ນກັບຄູອາສາ ສຳລັບຄູອາສາສະໝັກ ອຳລາການສິດສອນ ເຊື່ອວ່າຄູຫລາຍໆທ່ານທີ່ສະໜັກໃຈເປັນ ຄູອາສາຕ່າງກໍ່ມີຄວາມຫວັງຢາກບັນຈຸເຂົ້າລັດຖະກອນ ແຕ່ໃນເມື່ອສິດສອນມາຫລາຍປີແລ້ວກັບສູນເປົ່າ ,ບາງຄົນອາສາຮອດ 4-5 ປີ , ບາງຄົນ 6-7 ປີ ,ກາມີ ແຕ່ພັດບໍ່ມີວີ່ແວວວ່າຊິໄດ້ລັດຖະກອນ ຈົນສຸດທ້າຍຈຳຕ້ອງຍອມວາງບິກ-ສໍ ເກັບໃບປະລິນຍາ (ປະລິນຍາຄົນຈົນ)

ເຫັນແລ້ວເສົ້າໃຈເສົ້າໆ. ລ່າສຸດ ນີ້ກໍ່ເປັນຄູອາສາ ອີກໜຶ່ງທ່ານ ທີ່ສອນມາໄດ້ 5 ປີ ພໍດີ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າລັດເທື່ອ, ອຳລາໝູ່ຄູທັງນໍ້າຕາ. (ຄູອາສາແຂວງໄຊສົມບູນ) ທັງໆທີ່ມີອຸດົມການອັນສູງສົ່ງ ຮັກໃນອາຊີບ ມີຄວາມຜູກພັນກັບລູກສິດດັ່ງດວງໃຈ ອຸທິດຊີວິດເພື່ອໜ້າທີ່ຕະຫຼອດມາ

(ເຫັນແບບແລ້ວເສົ້າໃຈສຸດໆ) ເຊີ່ງ ຜູ້ໃຊ້ facebook : Hlubli Bau Suavlor Lor ໄດ້ໂພສ ວ່າ: ຄູອາສາອຳລາສອນໄດ້ 5 ປີບໍມີວີ່ແວວ tu siab dhau lawm os lawv aw

ສຳລັບຄູອາສາສະໝັກສອນຢູ່ໃນສປປລ ເຮົານີ້ກໍ່ຍັງມີຫຼາຍ ບາງຄົນກໍ່ສອນໄດ້ 1 ປີ ,​2​ປິ , 3 ປີ ຈົນຮອດ 6 ປີ ກະມີ, ບາງຄົນກໍ່ພະຍາຍາມໃຊ້ຄວາມຮູ້ເພຶ່ອສອນລູກຫຼານເພື່ອ ລໍ່ຮັບບັນຈຸເຂົ້າລັດຖະກອນ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກໂກຕາລັດຖະກອນບໍ່ພຽງພໍຫຼືນ້ອຍກວ່າ ຈຳນວນຄູອາສາ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ຄູອາສາຈຳນວນໜື່ງສອນໄດ້ຫຼາຍປີກໍ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົາບັນຈຸລັດຖະກອນ

ບາງຄົນກໍ່ຍອມທໍ້ລາເລີກການສອນໃນຊີວິດຄູອາສາ, ແຕ່ບາງຄົນກໍ່ຍັງສູ້ຕໍ່ໄປ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມທຸກຄົນຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າເນື່ອງຈາກບ້ານຍັງຢູ່ໃນຂອບເຂດພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ສະນັ້ນ ຜູ້ທີ່ຍອມສູ້ຕໍ່ວ່າງວ່າອີກຈັກປີທ່ານກໍ່ຄົງຈະໄດ້ເຂົ້າບັນຈຸລັດຖະກອນຕາມຄວາມຝັນ

ຂ່າວລາວ