ເຫດການສະເທືອນຂວັນ ຊີວິດຄົນໆໜຶ່ງບໍ່ໜ້າມາພົບເລື່ອງແບບນີ້ເລີຍ

ເຫດການສະເທືອນຂວັນ ຊີວິດຄົນໆໜຶ່ງບໍ່ໜ້າມາພົບເລື່ອງແບບນີ້ເລີຍ

ຄົນທີ່ຖືກໄຟໄໜ້ມັນກະ ເ ຈັ ບ ທໍ ລະ ມ າ ນ ນ້ຳຮ້ອນລວກໄຟລວກກະເຈັບທໍລະມານ ອັນນີ້ນ້ຳມັນແອັດຊັງລາດ ລະໄຟຈູດມັນກະເຈັບເປັນຕາຍເທົ່າກັນ ຄົນທີ່ເຝົ້າແລະປີ່ນປົວກະສຸດທີ່ທໍ້ແລະທໍລະມານເຊັ່ນກັນ.

ເພາະສະນັ້ນພວກເຈົ້າຢ່າເອົາຄວມຮູ້ສືກຂອງຄົນອື່ນມາລໍ້ເຫລັ້ນນີ້ມັນແມ່ນການເປັນການຕາຍຄວມເສຍຫາຍ ມັນແມ່ນແນວລະບໍ່ທີ່ພວກເຈົ້າຊິເອົາຮູບນາງເມມາລົງປ້ອຍລົງດ່າສາບແຊ່ງເຂົາ.

ຖ້າມື້ໜຶ່ງເຫດການນີ້ເກີດກັບຄອບຄົວພວກເຈົ້າເດ້

ອິງຕາມກົດຫມາຍແລ້ວແມ່ນຜິດທັງສອງຄົນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ເມຍນ້ອຍ ແລະ ຜົວແມ່ນຜິດໃນຂໍ້ຫາທຳມິດສະຈານ ມີໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 3ເດືອນ ຫາ 1 ປີ (ມ. 247 ປມ. ອາຍາ).

2. ເມຍຫລວງຜິດໃນຂໍ້ຫາທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ມີໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 7 ປີ ຫາ 15 ປີ (ວັກສອງ) ຫລື ອາດເຂົ້າຄ່າຍໃນຂໍ້ຫາພະຍາຍາມຄາດຕະກຳ ມີໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 10 ປີ ຫາ 15 ປີ (ມ. 188 ແລະ 194 ປມ.ອາຍາ).

ສຳລັບການໃຫ້ປະກັນຕົວນັ້ນແມ່ນເຈົ້າຫນ້າທີ່ເຮັດຖືກຕ້ອງແລ້ວ, ແຕ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕ້ອງດຳເນີນການສະຫລຸບຄະດີສົ່ງໃຫ້ໄອຍະການສັ່ງຟ້ອງຕໍ່ໄປ ຈົນກວ່າຈະມີຄຳຕັດສິນຂອງສານ. ຫລັງສານຕັດສິນແລ້ວຜູ້ເປັນເມຍຫລວງຈະບໍ່ໄດ້ຈຳຄຸກເທື່ອຫລື ເອີ້ນວ່າການໂຈະການປະຕິບັດໂທດຕັດອິດສະລະພາບໄວ້ກ່ອນຈົນກວ່າລູກຈະມີອາຍຸແຕ່ 1 ປີຂື້ນໄປແລ້ວຜູ້ກະທຳຜິດ ຫລື ເມຍຫລວງນັ້ນຕ້ອງມາປະຕິບັດໂທດຕາມຄຳຕັດສິນຂອງສານ. ໃນກໍລະມີຜູ້ຍິງຖືພາສານອາດຈະຕັດສິນວາງໂທດຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດຕໍ່າກວ່າທີ່ກົດຫມາຍກຳນົດໄວ້ກໍໄດ້ (ມ.64 ແລະ 103 ປມ. ອາຍາ)

ສ່ວຍເມຍນ້ອຍ ແລະ ຜົວນັ້ນກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດຕາມກົດຫມາຍໃນຂໍ້ຫາການທຳມິດສະຈານເຊັ່ນກັນ.

ຂ່າວລາວ