ອັບເດດ: ບ້ານ ສາງນ້ຳມັນ ນະຄອນປາກເຊ ຈຳປາສັກຫ້າມທຸກຄົນໄຂປະຕູເຮືອນ.ໄຫ້ຢູ່ພາຍໄນເຮືອນຂອງຕົນ…ຫ້າມອອກເຮືອນເດັດຂາດ

ອັບເດດ: ບ້ານ ສາງນ້ຳມັນ ນະຄອນປາກເຊ ຈຳປາສັກຫ້າມທຸກຄົນໄຂປະຕູເຮືອນ.ໄຫ້ຢູ່ພາຍໄນເຮືອນຂອງຕົນ…ຫ້າມອອກເຮືອນເດັດຂາດ

#ອັບເດດ: ບ້ານ ສາງນ້ຳມັນ ນະຄອນປາກເຊ ຈຳປາສັກຫ້າມທຸກຄົນໄຂປະຕູເຮືອນ.ໄຫ້ຢູ່ພາຍໄນເຮືອນຂອງຕົນ…ຫ້າມອອກເຮືອນເດັດຂາດ

ປລ: ຊົມເຊີຍໝ່ວຍສະເພາະກິດປະຕິບັດໜ້າທີ່ຈົນບໍ່ໄດ້ພັກ..ຝົນຕົກກະບໍ່ໄດ້ຢູ່ຂີ່ລົດເລາະກວດຕາມເຮືອນປະຊາຊົນ

ຄະນະສະເພາະກິດແຈ້ງຂ່າວ “ວັນນີ້ 15 ກັນຍາ 2021, ມື້ຜ່ານມາໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 5,233 ຕົວຢ່າງ. ຜົນການວິໄຈພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ຈຳນວນ ( + 223 ) ກໍລະນີ, “( + 65 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 158 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ” ແລະ ລວມສະຖິຕິຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ ( 17,905 ) ກໍລະນີ

ແຂວງຈຳປາສັກ ( + 113 ) ກໍລະນີ, “(+ 09 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 104 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ #ບ້ານສາງນໍ້າມັນ ນະຄອນປາກເຊ”, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 1,000 ຕົວຢ່າງ,

ຂ່າວລາວ