ຫນັກສຸດໆ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນທີ່ຄຸມຂັງ ມື້ດຽວ 135 ຄົນ

ຫນັກສຸດໆ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນທີ່ຄຸມຂັງ ມື້ດຽວ 135 ຄົນ

ສະຖານະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທົ່ວປະເທດປະຈຳວັນທີ 17 ກັນຍາ 2021 ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ ຄົນ, ຕິດໃນຊຸມ ຄົນ

ຈາກຜົນກວດເຊື້ອຫລືເກັບຕົວຢ່າງມື້ວານນີ້ ມີທັງຫມົດແມ່ນ ຕົວຢ່າງ, ເຊີ່ງໃນນັ້ນກວດພົບເຫັນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ທັງໝົດ ຄົນ.(ຊຸມຊົນ ຄົນ.)

! ຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມ ທັງໝົດ, ເສຍຊີວິດສະສົມ 16 ຄົນ.ຫນັກສຸດໆ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຜທີ່ຄຸມຂັງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມື້ດຽວ 135 ຄົນ

ຜົນການວິໄຈພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ຈຳນວນ ( + 288 ) ກໍລະນີ, “( + 69 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 219 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ” ແລະ ລວມສະຖິຕິຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ ( 18,347 ) ກໍລະນີ:

1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (+ 16 ) ກໍລະນີທີ່ປະກອບດ້ວຍ “(+ 07 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 09 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 756 ຕົວຢ່າງ,

2. ແຂວງຄຳມ່ວນ ( + 28 ) ກໍລະນີ, “(+ 02 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 26 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ”,

3. ແຂວງສາລະວັນ (+ 45 ) ກໍລະນີ “(+ 44 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 01 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ”,

4. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ( + 153 ) ກໍລະນີ, “(+ 14 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ( + 04 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ ແລະ ( + 135 ) ກໍລະນີຊູມຊົນພາຍໃນຄຸກຄຸມຂັງຂອງແຂວງ”, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 470 ຕົວຢ່າງ,

5. ແຂວງຈຳປາສັກ ( + 46 ) ກໍລະນີ, “(+ 02 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 44 ) ກໍລະນີຊູມຊົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 1,377 ຕົວຢ່າງ;

ຂ່າວລາວ