ແຈ້ງການດ່ວນ! ເປີດຮ້ານຂາຍເຝີ ເຂົ້າປຽກ ແຄມທາງ ຖືກປັບໄໝ500.000ກີບ.

ແຈ້ງການດ່ວນ! ເປີດຮ້ານຂາຍເຝີ ເຂົ້າປຽກ ແຄມທາງ ຖືກປັບໄໝ500.000ກີບ.

ແຈ້ງການຄະນະສະເພາະກິດ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດມາດຕະການຄຳສັ່ງທ່ານເຈົ້າແຂວງຄື:

1. ມີການໂຮມຊຸມນຸມຈະຖືກປັບໃໝຄົນລະ 200.000ກີບ/ຄົນ

2. ຫ້າມເປີດຄີນິກ ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານຕັດຜົມ..ປັບໄໝ200.000ກີບ

3. ເປີດຮ້ານອາຫານ ຮ້ານເຝີຮ້ານຕຳແຄມທາງປັບ ໃໝ 500.000ກິບ

4. ກັກຕຸນອາຫານ ແລະ ຂື້ນລາຄາປັບໃໝ 1.000.000ກີບ

5. ຖ້າອອກຈາກເຮືອນ ເຄື່ອນໄຫວຂ້າງນອກປັບໃໝ 500.000ກີບ/ຄົນ/ຄັ້ງ

6. ຖ້າອອກເຮືອນກາຍໂມງກຳນົດ ປັບໃໝ200.000ຫາ500.000ກີບ

7. ໃຜກໍຕາມທີ່ໄກ້ຊິດຄົນຕິດເຊື້ອ ຖ້າອອກຈາກບ້ານ ຈະຖືກປັບໄໝ500.000ກີບ ຖ້າເຮັດໃຫ້ມີການລະບາດຈະຖືກດຳເນີນຄະດີ

ຂ່າວລາວ