ເອົາບໍ່ຢູ່…ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕິດເຊື້ ອໃນຊຸມຊົນ 264ຄົນ ແລະ​ ຕິດເຊື້ ອທັງໝົດ​ທົ່ວປະເທດ​ 466​ຄົນ

ເອົາບໍ່ຢູ່…ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕິດເຊື້ ອໃນຊຸມຊົນ 264ຄົນ ແລະ​ ຕິດເຊື້ ອທັງໝົດ​ທົ່ວປະເທດ​ 466​ຄົນ

ຜົນການວິໄຈພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ຈຳນວນ ( + 466 ) ກໍລະນີ, “( + 83 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 383 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ” ແລະ ລວມສະຖິຕິຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ ( 18,814 ) ກໍລະນີ:

1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (+ 264 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ (ໃນນີ້ 90 % ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແມ່ນກຳມະກອນຈາກ ໂຮງງານຕັດຫຍິບອັນພີລາວ ບ້າງໜອງທາເໜືອ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ), ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 1,752 ຕົວຢ່າງ,

2. ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ( + 02 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ”,

3. ແຂວງຫຼວງພະບາງ ( + 32 ) ກໍລະນີ, “(+ 02 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 30 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ”

4. ແຂວງຄຳມ່ວນ ( + 26 ) ກໍລະນີ, “(+ 00 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 26 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ”,

5. ແຂວງສາລະວັນ (+ 09 ) ກໍລະນີ “(+ 09 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 00 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ”,

6. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ( + 92 ) ກໍລະນີ, “(+ 72 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ( + 07 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ ແລະ ( + 13 ) ກໍລະນີຊູມຊົນພາຍໃນຄຸກຄຸມຂັງຂອງແຂວງ”, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 593 ຕົວຢ່າງ,

7. ແຂວງຈຳປາສັກ ( + 41 ) ກໍລະນີ, “(+ 00) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 41 ) ກໍລະນີຊູມຊົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 1,281 ຕົວຢ່າງ;

ລວມຍອດຜູ້ທີ່ຍັງຮັບການປິ່ນປົວ ( 3,665 ) ກໍລະນີ; ປິ່ນປົວຫາຍດີວັນນີ້ ( – 740 ) ກໍລະນີ ແລະ ລວມສະຖິຕິຜູ້ທີ່ປິ່ນປົວຫາຍດີທັງໝົດ ແລະ ອອກຈາກໂຮງໝໍແລ້ວຈຳນວນ ( – 15,133 ) ກໍລະນີ

ຂ່າວລາວ