ຂໍເເຈ້ງມາຍັງທຸກທ່ານຊາບວ່າ ຄິວລົດຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ຢຸດການໃຫ້ ບໍລິການຊົ່ວຄາວ

ຂໍເເຈ້ງມາຍັງທຸກທ່ານຊາບວ່າ ຄິວລົດຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ຢຸດການໃຫ້ ບໍລິການຊົ່ວຄາວ

ລົງວັນທີ 19 ກັນຍາ 2021 . ຄິວລົດສາຍໃຕ້ ນວ ຂໍເເຈ້ງມາຍັງທຸກທ່ານຊາບວ່າ ຄິວລົດຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ຢຸດການໃຫ້ ບໍລິການຊົ່ວຄາວ ນັບເເຕ່ ວັນທີ 19/09/2021

ອີງຕາມເເຈ້ງການສະບັບເລກທີ 016/ ຈນວ.

ຂອງມື້ນີ້ ເວລາ 21:00 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນເຖິງວັນທີ 30/09/2021 .

ຖ້າມີຫຍັງປ່ຽນເເປງທາງພວກເຮົາຈະເເຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບຕື່ມຕາມພາຍຫລັງ.

ຂ່າວລາວ