ເປີດຄລິບຈາກກ້ອງວົງຈອນປິດ ເຫດອຸປະຕິເຫດຢູ່ທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງວັນທີ່ 07/01/2021

ເປີດຄລິບຈາກກ້ອງວົງຈອນປິດ ເຫດອຸປະຕິເຫດຢູ່ທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງວັນທີ່ 07/01/2021

ຄລິບຈາກກ້ອງວົງຈອນປິດ ເຫດອຸປະຕິເຫດທາງດ່ວນວັນທີ່ 07/01/2021 ລົດ​ເສຍຫາຍໜັກ​ແຕ່ຄົນຂັບປອດໄພ

ວັນທີ່ 07/01/2021ເກີດເຫດລົດກະບະຕໍາກັບຮົ້ວ ປີ້ນທີ່ທາງດ່ວນ ຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວປາກົດວ່າ ລົດເພເສຍຫາຍໜັກ, ສ່ວນຜູ່ຂັບ ແລະ ຄົນມານໍາລົດແມ່ນປອດໄພ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແຕ່ບໍ່ສາຫັດ ນີ້ເປັນອີກບັນຫາ ທີ່ທາງດ່ວນ ວຽງຈັນວັງວຽງ ທີ່ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ເພາະມີສັດຈໍານວນຫຼາຍ ຍັງເຂົ້າມາເຂດທາງດ່ວນ, ຮົ້ວປ້ອງກັນ ທາງດ່ວນ ແມ່ນບໍ່ແໜ້ນໜາ ແລະ ບາງຈຸດແມ່ນບໍ່ມີ

ຈິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ຕ້ອງໄດ້ແກ້ບັນຫານີ້ຢ່າງຈິງຈັງ, ເພາະອຸບັດຕິເຫດ ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຕໍາກັບສັດແມ່ນຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ, ແຕ່ຍັງບໍ່ມີການແກ້ໄຂຢ່າງຈິງຈັງ

ຂ່າວລາວ