ຂ່າວດ່ວນ..ວັນທີ 20/09/2021 ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 214ຄົນ

ຂ່າວດ່ວນ..ວັນທີ 20/09/2021 ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 214ຄົນ

ຜົນການວິໄຈພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ຈຳນວນ ( + 214 ) ກໍລະນີ, “( + 52 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 162 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ” ແລະ ລວມສະຖິຕິຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ ( 19,399 ) ກໍລະນີ:

1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (+ 79 ) ກໍລະນີ, “( + 02 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 77 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ (ໂຮງງານຕັດຫຍິບອັນພີລາວກວມ 90% ບ້າງໜອງທາເໜືອ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ), ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 1,022 ຕົວຢ່າງ,

2. ແຂວງຊຽງຂວາງ ( + 02 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ (ເດີນທາງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປຮ່ວມງານສົບຂອງຜູ້ເປັນພໍ່ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ),

3. ແຂວງບໍແກ້ວ (+ 12 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາເຂດພິເສດ,

4. ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ( + 01 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ,

5. ແຂວງຄຳມ່ວນ ( + 30 ) ກໍລະນີ, “(+ 02 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 28 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ”

6. ແຂວງສາລະວັນ (+ 12 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ”,

7. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ( + 41 ) ກໍລະນີ, “(+ 32 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 09 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 378 ຕົວຢ່າງ,

8. ແຂວງຈຳປາສັກ ( + 37 ) ກໍລະນີ, “(+ 04 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 33 ) ກໍລະນີຊູມຊົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 708 ຕົວຢ່າງ;

ຂ່າວລາວ