ຊຽງຂວາງແຈບ ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 8ຄົນ ແລະ ຕິດເຊື້ອທົ່ວປະເທດ 331ຄົນ

ຊຽງຂວາງແຈບ ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 8ຄົນ ແລະ ຕິດເຊື້ອທົ່ວປະເທດ 331ຄົນ

ຜົນການວິໄຈພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ຈຳນວນ ( + 331 ) ກໍລະນີ, “( + 35 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 296 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ” ແລະ ລວມສະຖິຕິຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ ( 19,730 ) ກໍລະນີ:

ແຂວງຊຽງຂວາງ ( + 08 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ (ຜູ້ສຳພັດຜູ້ທີ່ເດີນທາງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປຮ່ວມງານສົບຂອງຜູ້ເປັນພໍ່ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ)

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (+ 179 ) ກໍລະນີ, “( + 03 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 176 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ (ກຳມະກອນໂຮງງານຕັດຫຍິບອັນພີລາວ ແລະ ຜູ້ສຳພັດພວກກ່ຽວ, ບ້ານໜອງທາເໜືອ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ), ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 1,992 ຕົວຢ່າງ

ແຂວງບໍແກ້ວ (+ 04 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ “( + 03 ) ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ແລະ ( + 01 ) ເຂດພິເສດ),

ແຂວງຫຼວງພະບາງ ( + 14 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ,

ແຂວງວຽງຈັນ ( + 06 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ,

ແຂວງຄຳມ່ວນ ( + 35 ) ກໍລະນີ, “(+ 07 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 28 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ”

ແຂວງສາລະວັນ (+ 05 ) ກໍລະນີ , “(+ 02 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 03 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ”

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ( + 17 ) ກໍລະນີ, “(+ 10 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 07 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 381 ຕົວຢ່າງ,

ແຂວງຈຳປາສັກ ( + 64 ) ກໍລະນີ, “(+ 05 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 59 ) ກໍລະນີຊູມຊົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 1,446 ຕົວຢ່າງ;

ຂ່າວລາວ