ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໜັກມື້ນີ້ ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 563ຄົນ, ນຳເຂົ້າ 5ຄົນ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໜັກມື້ນີ້ ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 563ຄົນ, ນຳເຂົ້າ 5ຄົນ

ຄະນະສະເພາະກິດແຈ້ງຂ່າວ “ວັນນີ້ 23 ກັນຍາ 2021, ມື້ຜ່ານມາໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 5,652 ຕົວຢ່າງ. ຜົນການວິໄຈພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ຈຳນວນ ( + 694 ) ກໍລະນີ, “( + 28 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 666 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ” ແລະ ລວມສະຖິຕິຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ ( 20,646 ) ກໍລະນີ:

1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (+ 563 ) ກໍລະນີ, “( + 05 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 563 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ (ເກືອບທັງໝົດແມ່ນກຳມະກອນໂຮງງານຕັດຫຍິບ 03 ແຫ່ງ ແລະ ຜູ້ສຳພັດພວກກ່ຽວຂ້ອງ), ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 2,440 ຕົວຢ່າງ,

2. ແຂວງຊຽງຂວາງ ( + 02 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ (ຜູ້ສຳພັດຜູ້ທີ່ເດີນທາງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປຮ່ວມງານສົບຂອງຜູ້ເປັນພໍ່ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ),

3. ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ( + 05 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ,

4. ແຂວງຫຼວງພະບາງ ( + 05 ) ກໍລະນີ “( + 00 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 05 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ”

5. ແຂວງວຽງຈັນ ( + 04 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ;

6. ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ( + 05 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ,

7. ແຂວງຄຳມ່ວນ ( + 26 ) ກໍລະນີ, “(+ 01 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 25 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ”

8. ແຂວງສາລະວັນ (+ 14 ) ກໍລະນີ, “(+ 13 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 01 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ”,

9. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ( + 15 ) ກໍລະນີ, “(+ 05 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 10 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 564 ຕົວຢ່າງ,

10. ແຂວງຈຳປາສັກ ( + 50 ) ກໍລະນີ, “(+ 04 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 46 ) ກໍລະນີຊູມຊົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 777 ຕົວຢ່າງ;

ຂ່າວລາວ