ຊົມເຊີຍນໍ້າໃຈ ນາງຟ້າຂອງຄົນທຸກຍາກ – ພິການ

ຊົມເຊີຍນໍ້າໃຈ ນາງຟ້າຂອງຄົນທຸກຍາກ – ພິການ

ຂໍຂອບໃຈຜູ້ໃຈດີທີ່ຮັບອຸປະກາລະເຄຍບີນໃຫ້ເດັກນ້ອຍສອງຄົນນີ້

ທີ່ກຳລັງຮັກສາປີ່ນປົວຢູ່. ທ້າວພິກແຂນຫັກ ແລະ ນ້ອງມຸງຄຸນ ເກີດກ່ອນກຳນົດ ແຕ່ກະຍັງຕ້ອງໃຊ້ເງິນຈຳນວນຫຼາຍເປັນການຮັກສາໄລຍະຍາວ ທີ່ພວກເຮົາດູແລເບີ່ງແຍງ

ກ່ອນອື່ນຫມົດຕ້ອງຂໍຂອບໃຈ ທ່ານນາງເລີດ ສີຫາລາດ ບ້ານດົງບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ເປັນຜູ້ອຸບປະຖຳຊ່ວຍຊີວິດເດັກນ້ອຍທັງສອງໃນມື້ນີ້.

ໄດ້ມອບເງິນໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມຈຳນວນ14.000.000ກີບ(ສິບສີ່ລ້ານກີບ) ເພື່ອນຳໄປຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຮັກສາປິ່ນປົວ ນ້ອງນ້ອຍທັງສອງຄົນ.

ຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງມີສຸກຂະພາບສຸກຂະນະໄມທີ່ແຂງແຮງປາດສະຈາກໂລກແລໄພໄຂ້ເຈັບ ແລະ ເປັນຮົ່ມໂພຮົ່ມໄຊໃຫ້ຄົນທຸກຢາກໄດ້ເພີ່ງພາອາໃສເດີ້ເຈົ້າ. …….ສາທູ

ຂ່າວລາວ