ເຈົ້າຫນ້າທີ ເພີ່ນເຮັດກະຍ້ອນຫນ້າທີ່ ແລະ ກົດລະບຽບ

ເຈົ້າຫນ້າທີ ເພີ່ນເຮັດກະຍ້ອນຫນ້າທີ່ ແລະ ກົດລະບຽບ

23/09/2021 ຢ່າເກັ່ງໃສ່ເຈົ້າຫນ້າທີ ເພີ່ນເຮັດກະຍ້ອນຫນ້າທີແລະກົດລະບຽບ

ເຫັນບໍ່! ໂວຍໃສ່ເຈົ້າຫນ້າທີ ຖອຍລົດຕຳລົດສະເພາະກິດ ແລະ ຖົ່ມນ້ຳລາຍໃສ່ເຈົ້າຫນ້າທີ

ເຈົ້າຫນ້າທີ ເພີ່ນເຮັດກະຍ້ອນຫນ້າທີ່ ແລະ ກົດລະບຽບ

ຊົມຄຼິບ :

ຂ່າວລາວ