ຄະນະສະເພາະກິດແຈ້ງຂ່າວ ວັນທີ 24/09/2021 ລາວພົບຜູ້ຕິ ດເຊື້ ອໂ ຄວິ ດ 434ຄົນ

ຄະນະສະເພາະກິດແຈ້ງຂ່າວ ວັນທີ 24/09/2021 ລາວພົບຜູ້ຕິ ດເຊື້ ອໂ ຄວິ ດ 434ຄົນ

ຄະນະສະເພາະກິດແຈ້ງຂ່າວ “ວັນນີ້ 24 ກັນຍາ 2021, ມື້ຜ່ານມາໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 5,965 ຕົວຢ່າງ. ຜົນການວິໄຈພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ຈຳນວນ ( + 434 ) ກໍລະນີ, “( + 28 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 406 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ” ແລະ ລວມສະຖິຕິຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ ( 21,080 ) ກໍລະນີ:

1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (+ 231 ) ກໍລະນີ, “( + 02 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 229 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 1,699 ຕົວຢ່າງ,

2. ແຂວງບໍແກ້ວ ( + 06 ) ກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອຊຸມຊົນຈາກ “(+ 04 ) ເຂດພິເສດ ແລະ (+ 02 ) ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ”,

3. ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ( + 02 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ,

4. ແຂວງຫຼວງພະບາງ ( + 12 ) ກໍລະນີ “( + 00 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 12 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ”

5. ແຂວງອຸດົມໄຊ ( + 01 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ,

6. ແຂວງວຽງຈັນ ( + 49 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ;

7. ແຂວງຄຳມ່ວນ ( + 69 ) ກໍລະນີ, “(+ 00 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 69 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ”

8. ແຂວງສາລະວັນ (+ 13 ) ກໍລະນີ, “(+ 10 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 03 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ”,

9. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ( + 13 ) ກໍລະນີ, “(+ 10 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 03 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 400 ຕົວຢ່າງ,

10. ແຂວງຈຳປາສັກ ( + 34 ) ກໍລະນີ, “(+ 06 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 28 ) ກໍລະນີຊູມຊົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 842 ຕົວຢ່າງ,

11. ແຂວງອັດຕະປື ( + 04 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ,

ຂ່າວລາວ