ກາສີຫ້າມແວ່ກິນເຂົ້າ ໃຜຝ່າຝືນປັບໃໝສອງຊ້ອນ ບໍ່ເຊື່ອລອງເບິ່ງ

ກາສີຫ້າມແວ່ກິນເຂົ້າ ໃຜຝ່າຝືນປັບໃໝສອງຊ້ອນ ບໍ່ເຊື່ອລອງເບິ່ງ

ຜູ້ຂຶ້ນເໜືອຕະຫຼອດຈະຮູ້ວ່າເມື່ອຮອດກາສີ ກໍ່ຮອດຍາມກິນເຂົ້າກິນນ້ຳ ເປັນຈຸດແວ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃຫ້ຜູ້ເດີນທາງໄດ້ເຂົ້າມາແວ່ພັກຜ່ອນ ຫຼັງຂີ່ລົດມາເປັນເວລາດົນໆ ແຕ່ຄາວນີ້ເມືອງກາສີຕ້ອງອອກແຈ້ງປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ຄົນໄປນັ່ງກິນເຂົ້າ ຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ-19ແທ້ໆ

ຕາມຂ່າວທ້ອງຖິ່ນລາຍງານວ່າ ທີມງານຄະນະສະເພາະກິດເມືອງກາສີ ໄດ້ລົງໂຄສະນາຕິດປະກາດຢູ່ຕາມຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານຂາຍຂອງກິນສຸກຕ່າງໆ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນທີ່ເດີນທາງໄປມາຜ່ານເມືອງກາສີ ຫລື ປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງມານັ່ງກິນເຂົ້າ ຫລື ນັ່ງຊຸມແຊວກັນ ຢູ່ພາຍໃນຮ້ານຢ່າງເດັດຂາດ

ຖ້າຫາກຮ້ານໃດລະເມີດຈະຖືກປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ຄື: ຜູ້ມານັ່ງກິນແມ່ນປັບໃຫມ 300.000 ກີບຕໍ່ຄົນ ແລະເຈົ້າຂອງຮ້ານແມ່ນປັບໃຫມ 3.000.000 ກີບຕໍ່ຄັ້ງ

ເອົາເປັນວ່າທຸກຄົນຕ້ອງເປັນເຈົ້າການນຳກັນ ເພິ່ນກວດກາເຄັ່ງຄັດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດລະບາດສູ່ຊຸມຊົນ ພວກເຮົາທຸກຄົນເຂົ້າໃຈກັນດີ

ຂ່າວລາວ