ຫ້າມຫຼົງເຊື່ອ ມີກຸ່ມບໍລິສັດຕົວະໃຫ້ໂອນເງິນໃຫ້ແລ້ວວ່າຊິບອກເລກ 6 ໂຕ ມີຜູ້ເສຍຫາຍແລ້ວຫຼາຍລ້ານ.

ຫ້າມຫຼົງເຊື່ອ ມີກຸ່ມບໍລິສັດຕົວະໃຫ້ໂອນເງິນໃຫ້ແລ້ວວ່າຊິບອກເລກ 6 ໂຕ ມີຜູ້ເສຍຫາຍແລ້ວຫຼາຍລ້ານ.

ແຊ໌ເຕືອນ! ຫ້າມຫຼົງເຊື່ອ ມີກຸ່ມບໍລິສັດຕົວະໃຫ້ໂອນເງິນໃຫ້ແລ້ວວ່າຊິບອກເລກ 6 ໂຕ ມີຜູ້ເສຍຫາຍແລ້ວຫຼາຍລ້ານ.

ໄດ້ມີບໍລິສັດກຸ່ມຈຳພວກທີ່ວ່າຈະໃຫ້ເລກທີຖືກຕອ້ງກັບທຸກທ່ານພວກເຂົາຈະຕົວະໃຫ້ພວກເຈົ້າໂອນເງິນເພື່ອທີຈະລົງທະບຽນໂອນແລ້ວໂອນອີກຈົນກວ່າຊິໄດ້ຕາມທີພວກເຂົາຢາກໄດ້ແລ້ວອ້າງວ່າເປັນກົດຂອງບໍລິສັດ

ຫ້າມຫຼົງເຊື່ອລົງທະບຽນແລ້ວໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຫາ້ມຫລົງເຊື່ອພວກນີ້ຢ່າງເດັດຂາດ

ຊວ່ຍກັນແຊເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມລາວຮູ້ທົ່ວເຖິງຢ່າໄດ້ຫຼົງເຊື່ອບໍລິສັດນີ້

ຂ່າວລາວ