ຫ້າມຄົນຕ່າງແຂວງເດີນທາງເຂົ້າ ແຂວງຫົວພັນ ໄລຍະ 25 ກັນຍາ ຫາ 4 ຕຸລາ 2021

ຫ້າມຄົນຕ່າງແຂວງເດີນທາງເຂົ້າ ແຂວງຫົວພັນ ໄລຍະ 25 ກັນຍາ ຫາ 4 ຕຸລາ 2021

ຫ້າມຄົນຕ່າງແຂວງເດີນທາງເຂົ້າ ແຂວງຫົວພັນ ໄລຍະ 25 ກັນຍາ ຫາ 4 ຕຸລາ 2021

ຂປລ. ວັນທີ 25 ກັນຍາ 2021 ນີ້, ແຂວງຫົວພັນ ແຈ້ງການແນະນຳເພີ່ມເຕີມ ເລື່ອງປິດ ການເດີນທາງລະຫວ່າງຄົນຕ່າງແຂວງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງ ເດີນທາງເຂົ້າມາແຂວງຫົວພັນ, ຍົກເວັ້ນຄົນແຂວງຫົວພັນ ທີ່ມີຖິ່ນຖານຕັ້ງຢູ່ແຂວງຫົວພັນ

ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍຈະໄດ້ເຂົ້າສູກກັກກັນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. ສ່ວນລົດບັນທຸກສິນຄ້າທຸກປະເພດ ຕ້ອງຄ່ຽນຖ່າຍເຄື່ອງ

ຫລືປ່ຽນໂຊເຟີ ໂດຍເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ ເວລາ 13:00 ໂມງຂອງວັນທີ 25 ກັນຍາ ຮອດເວລາ 24:00 ໂມງ ວັນທີ 24 ຕຸລາ 2021.

ຂ່າວລາວ