ສະຖານະການລະບາດຂອງພະຍາດໂ ຄວິ ດທົ່ວປະເທດ​ປະຈຳວັນທີ​ 26 ກັນຍາ​​ 2021​

ສະຖານະການລະບາດຂອງພະຍາດໂ ຄວິ ດທົ່ວປະເທດ​ປະຈຳວັນທີ​ 26 ກັນຍາ​​ 2021​

ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາແຈ້ງຂ່າວ “ວັນນີ້ 26 ກັນຍາ 2021, ມື້ຜ່ານມາໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 4,816 ຕົວຢ່າງ.ຜົນການວິໄຈພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ຈຳນວນ ( + 292 ) ກໍລະນີ, “( + 12 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 280 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ” ແລະ ລວມສະຖິຕິຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ ( 21,819 ) ກໍລະນີ:

1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (+ 138 ) ກໍລະນີ, “( + 03 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 135 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 1,822 ຕົວຢ່າງ,

2. ແຂວງບໍແກ້ວ ( + 02 ) ກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອຊຸມຊົນຈາກ “(+ 02 ) ເຂດພິເສດ ແລະ (+ 00 ) ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ”,

3. ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ( + 01 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ,

4. ແຂວງຫຼວງພະບາງ ( + 03 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ”

5. ແຂວງວຽງຈັນ ( + 16 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ;

6. ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ( + 04 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ;

7. ແຂວງຄຳມ່ວນ ( + 86 ) ກໍລະນີ, “(+ 01 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 85 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ”,

8. ແຂວງສາລະວັນ (+ 07 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ,

9. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ( + 19 ) ກໍລະນີ, “(+ 05 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 14 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 376 ຕົວຢ່າງ,

10. ແຂວງຈຳປາສັກ ( + 15 ) ກໍລະນີ, “( + 03 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 12 ) ກໍລະນີຊູມຊົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 128 ຕົວຢ່າງ;

11. ແຂວງອັດຕະປື ( + 01 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ (ສູນກັກກັນ) ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ;

ຂ່າວລາວ