ແຂວງຫົວພັນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສະເພາະຄົນ ທີ່ມີຖິ່ນຖານຕັ້ງຢູ່ແຂວງເທົ່ານັ້ນເຂົ້າແຂວງ

ແຂວງຫົວພັນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສະເພາະຄົນ ທີ່ມີຖິ່ນຖານຕັ້ງຢູ່ແຂວງເທົ່ານັ້ນເຂົ້າແຂວງ

10 ວັນຕໍ່ໄປນີ້ ອໍານາດການ ປົກຄອງແຂວງຫົວພັນຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນຕ່າງຖິ່ນເຂົ້າມາພາຍໃນແຂວງຢ່າງເດັດຂາດ, ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສະເພາະຄົນທີ່ມີຖິ່ນຖານຕັ້ງຢູ່ແຂວງເທົ່ານັ້ນເຂົ້າ ແຂວງ ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງ ເຂັ້ມງວດໂດຍຈະຖືກຈໍາກັດບໍລິເວນຄົບຕາມກໍານົດໄວ້.

ເຖິງແມ່ນວ່າແຂວງຫົວພັນຈະຍັງ ບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19  ແລະ ຍັງເປັນພຽງແຂວງ ດຽວທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ ກໍຕາມ ແຕ່ອໍານາດການປົກຄອງ ແຂວງກໍ່ໄດ້ອອກມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວບໍ່ຕ່າງ ຫຍັງກັບແຂວງທີ່ມີການຕິດເຊື້ອ ຫຼື ອາດຈະເວົ້າໄດ້ວ່າມາດ ຕະການປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວຂອງແຂວງຫົວພັນແມ່ນເຂັ້ມງວດກວ່າແຂວງທີ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ເພາະເມື່ອມາອ່ານເບິ່ງແຈ້ງ ການຫຼ້າສຸດເມື່ອວັນທີ 25 ກັນຍາ 2021 ທີ່ຜ່ານມານັ້ນກ່ຽວກັບໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ອີກ 10 ວັນນັບແຕ່ວັນທີ 25 ກັນຍາ ຫາ 4 ຕຸລາ 2021 ນັ້ນແມ່ນຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນຕ່າງຖິ່ນທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ ແຂວງເຂົ້າມາພາຍໃນແຂວງ.

ນອກນັ້ນ ແຈ້ງການຍັງໄດ້ລະ ບຸໄວ້ຕື່ມອີກວ່າ: ສະເພາະລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າທຸກປະເພດສາມາດເຂົ້າມາໄດ້ເພື່ອອໍາ ນວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ປະຊາຊົນໃນໄລຍະທີ່ມີການປິດການເຂົ້າ-ອອກ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄ່ຽນຖ່າຍເຄື່ອງຢູ່ຈຸດກວດກາ ຫຼື ປ່ຽນຄົນຂັບລົດ ເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າແຂວງໄດ້.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

ຂ່າວລາວ