JDB ກຽມແຈກໂຊກໃຫຍ່ ລົດ TOYOTA Land Cruiser ໃຫ້ລູກຄ້າເງິນຝາກປະຈຳ ຈັບສະຫຼາກ30/01/2021

JDB ກຽມແຈກໂຊກໃຫຍ່ ລົດ TOYOTA Land Cruiser ໃຫ້ລູກຄ້າເງິນຝາກປະຈຳ ຈັບສະຫຼາກ30/01/2021

ເພື່ອເປັນການຄືນກຳໄລໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງທະນາ ຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຈັດໂປຣໂມຊັນແຈກລົດທຸກປີ ປີລະ1ຄັນຕິດຕໍ່ກັນເປັນຄັນທີ່ 5 ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມລະດົມເງິນຝາກ ໂດຍການແຈກໂຊກໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ຝາກເງິນກັບທະນາຄານ.

ເຊີ່ງປີນີ້ JDB ກໍ່ຈະແຈກລົດໂຕໂຍຕາແລນກູເຊີ 1 ຄັນ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ຝາກເງິນນຳທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມປະທັບໃຈ ໃນການຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າ, ເຊີ່ງຈະຈັບສະຫຼາກມອບໂຊກໃຫ້ລູກຄ້າໃນວັນທີ່ 30 ມັງກອນ 2021 ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະໝົດເຂດກໍານົດໃນວັນທີ່ 25 ມັງກອນ 2021 ນີ້,  ເງື່ອນໄຂໃນການຊີງລາງວັນໃນໂຄງການນີ້ມີດັ່ງນີ້ : ຝາກປະຈໍາ 5 ປີ ໃນຈໍານວນເງິນຂັ້ນຕໍ່າ 350.000,000 ກີບ ຫຼື 1.500,000 ບາດ, 50.000 ໂດລາ.

ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບບັນຊີຝາກປະຈໍາ 5 ປີ ທີ່ເປີດບັນຊີໃນວັນທີ່ 1 ມີນາ 2015 ຈົນເຖີງວັນທີ 30 ເມສາ 2020 ມີຍອດເງິນຝາກຖືກຕ້ອງຕາມເງຶ່ອນໄຂ ແລະ ຄົບກໍຳນົດ 5 ປີແລ້ວ ຫາກມີການຖອນເງິນ ຫຼື ປິດບັນຊີກ່ອນມື້ຈັບສະຫຼາກມອບລາງວັນ ກໍ່ມີສິດໄດ້ຊີງໂຊກ ຕາມປົກກະຕິ. ລູກຄ້າທີ່ເປີດບັນຊີຝາກປະຈໍາ 5 ປີ ຕັ້ງແຕ່ມື້ເລີ້ມໂຄງການແຕ່ຈໍານວນເງິນຝາກຍັງບໍ່ຄົບຕາມເງື່ອນໄຂກໍມີສິດຝາກສະສົມເພີ້ມຕື່ມຈົນຄົບເງື່ອນໄຂ.

ໃນໂຄ້ງສຸດທ້າຍຂອງການແຈກໂຊກໃຫຍ່ TOYOTA LANDCRUISER ຄັນນີ້ຈະເປັນຂອງໃຜ ຈະໄດ້ຮູ້ໃນວັນທີ່ 30 ມັງກອນ 2021 ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

Call Center: 1499

Website: www.jdbbank.com.la

ຂ່າວລາວ