ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ ພຣະອາຈານ

ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ ພຣະອາຈານ

ພຣະອາຈານຕິດ ເ ຊື້ ອ ໂຄ ວິ ດ

ຂໍໃຫ້ພຣະອາຈານສໍລະສິນເເລະລູກສິດລູກຫາວັດເພັງໂພໄຊຍາຣາມ ນະຄອນໄກສອນພົບວິຫານ

ສະຫວັນນະເຂດຈົ່ງສູ້ຜ່ານວິກິດນີ້ໄປພ້ອມກັນ ເນື່ອງຈາກວ່າຜົນກວດພົບເຊື້ອໂຄວິດອອກມາເປັນບວກຫລາຍອົງ ຂໍໃຫ້ຜ່ານວິກິດໂຄວິດໃນຄັ້ງນີ້ໄປໄດ້ໂດຍປອດໄພທຸກອົງ

ຂ່າວລາວ