ເຮັງແທ້ ຖຶກເລກ​ໄທ​ 6,000,000 ບາດ

ເຮັງແທ້ ຖຶກເລກ​ໄທ​ 6,000,000 ບາດ

ແຕກແລ້ວ ສະພາກໃຕ້້

ນະຄອນໄກສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລຸງຂ້າງບ້ານຈຮາສັ່ນແທນເພິ່ນເດ

ທີ່ມາ:

6.000.000฿ ເບົາໆ

ຂ່າວລາວ