ໃຜວ່າໜວ່ຍສະເພາະກິດທີມສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອສະບາຍ

ໃຜວ່າໜວ່ຍສະເພາະກິດທີມສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອສະບາຍ

ໃຜວ່າໜວ່ຍສະເພາະກິດທີມສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອສະບາຍບາງຄົນເວົ້າໃຫ້ວ່າມີເວລາກິນເຂົ້າແຕ່ເລືອກກິນຢູ່ເທິງລົດ.

ຖ້າເລືອກໄດ້ພວກຂອ້ຍກໍຢາກກັບໄປຢູ່ນຳຄອບຄົວຢູ່ສະບາຍກິນອາຫານແຊບໆຄືຄົນອື່ນ ແຕ່ໃນໃຕ້ຈິດສຳນຶກຂອງອາສາພວກເຮົາຍັງຢາກຊວ່ຍເຫຼືອປະຊາຊົນຊວ່ຍເຫຼືອປະເທດຊາດຍາມມີວິກິດແນວນີ້ຢູ່ນີ້ງເສີຍບໍ່ໄດ້.

ເວລາກາງຄືນບາງມື້ມີອຸບັດຕິເຫດກໍອອກໄປຊວ່ຍຄົນເຈັບ ຢາກໃຫ້ຄົນທີ່ເວົ້າໃຫ້ມາເປັນພວກຂອ້ຍລອງເບີ່ງຈັກ1ມື້ຈື່ງຈະເຂົ້າໃຈ

ແບກຖັງນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ30-40ກິໂລກຼາມ ໃສ່ຊຸດPPEຮອ້ນເປັນຮອ້ນບາງຄັ້ງກໍຕົກຂີ້ຕົມ(ບອ່ນທີ່ບວກເລິກ) ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຢູ່ບ້ານເພື່ອຢຸດເຊື້ອພະຍາດ ເພື່ອຕົວທ່ານເອງແລະຄອບຄົວ ຢ່າໃຫ້ຮອດມື້ທີ່ເກີດຂື້ນກັບຄອບຄົວຕົນເອງຈື່ງສຳນຶກ

ຖ້າຮອດມື້ທີ່ເກີດຂື້ນກັບຄອບຄົວຕົນເອງບໍ່ມີບອ່ນຮອງຮັບຄົນເຈັບແລ້ວຢ່າມາດ່າຕາມຫຼັງຝາກໃວ້ໃຫ້ຄິດ.

ຂ່າວລາວ