ໄທປະກາດເປິດປະເທດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັກຕົວ

ໄທປະກາດເປິດປະເທດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັກຕົວ

ແບບນີ້ຄຶຢູ່.. ໄທປະກາດເປິດປະເທດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັກຕົວ..

11 ຕຸລາ 2021 ເວລາ 20.30 ນ ປະຍຸດຖະແຫຼງ.. “ເປິດປະເທດ”ສະຫຼູບສາຣະສຳຄັນ ດັງນີ້

1 ພະຈິກ 2021 ເຣິ່ມເປິດຮັບການເດິນທາງເຂົ້າໄທໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັກຕົວ ສຳຫຼັບຜູ້ສັກວັກຊີນຄົບໂດສ ມີຜົນກວດດ້ວຍວິທີ RT-PCR ຈາກປະເທດຕົ້ນທາງ ແລະປະເທດມີຄວາມສຽ່ງຕ່ຳຍ່າງນ້ອຍ 10 ປະເທດ ອາທິ ອັງກິດ ສິງກະໂປ ຈີນ ເຍີຍລະມັນ ສະຫະລັດອະເມລິກາ

1 ທັນວາ 2021 ຕັ້ງເປ້າຈຳນວນປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນ ເປິດສະຖານບັນເທິງ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ດຶ່ມເຄຶ່ອງດຶ່ມທີ່ມີທາດເຫຼ້າໄດ້

1 ມັງກອນ 2022 ຊິເພິ່ມຈຳນວນປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຫຍ່າງກວ້າງຂວາງ.

Cr.Workpoint Today.

ຂ່າວລາວ