ຂ່າວດ່ວນ ບໍລິສັດ​ສຸ​ວັນນີ ຕິດເຊື້ອ 2 ຄົນ

ຂ່າວດ່ວນ ບໍລິສັດ​ສຸ​ວັນນີ ຕິດເຊື້ອ 2 ຄົນ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ ່ ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ.449 ກໍລະນີ, ນໍາເຂົ້າ 00 ຢູ່ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ປະຈຳວັນທີ່ 6 ພະຈິກ​ 2021

1. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 50 ກໍລະນີ (ກອງພັນ ໃຫຍ່661: 36)

2. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 46 ກໍລະນີ

3. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີ 46ກໍລະນີ

4. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 26ກໍລະນີ 5. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ ມີ 25 ກໍລະນີ (ບໍລິສັດການບິນລາວ: 2, ບໍລິສັດອະນຸສິດຂົ່ນສົ່: 1, ບໍລິສັດສຸວັນນີ: 2, ບໍລິສັດໄອເ໖ດ: 3)

6. ໂຮງງານ ມີ 12 ກໍລະນີ (ໂຮງງານມັດສະຄອດ: 2)

7. ຂະແຫນງສາທາ ມີ 5 ກໍລະນີ

8. ພະນັກງານລັດ ມີ 4 ກໍລະນີ

9. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 3 ກໍລະນີ

10. ກໍາມະກອນ ມີ 60 ກໍລະນີ (ໃນຂໍ້ມູນເກັບຕົວຢ່າງ ເຫັນລະມຸ 36 ກໍລະນີແມ່ນມາຈາກເມືອງນາຊາຍທອງ)

11. ຊາວນາ-ຊາວສວນ ມີ 1 ກໍລະນີ

12. ຫວ່າງງານ ມີ 85 ກໍລະນີ (ຜູ່ເຖົ້າ: 10) 13. ເດັກຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ມີ 10 ກໍລະນີ 14. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 17 ກໍລະນີ : 15. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 59 ກໍລະນີ

ຂ່າວລາວ