ສະມາຊີກສະພາ ຫລາຍເຂດ ໄດ້ມີການສະເໜີເຖິງລັດຖະບານ ຂໍໃຫ້ດໍາເນີນມາດຕະການຂັ້ນເດັດຂາດ ກັບຜູ້ສໍ້ລາດບັງຫລວງ.

ສະມາຊີກສະພາ ຫລາຍເຂດ ໄດ້ມີການສະເໜີເຖິງລັດຖະບານ ຂໍໃຫ້ດໍາເນີນມາດຕະການຂັ້ນເດັດຂາດ ກັບຜູ້ສໍ້ລາດບັງຫລວງ.

ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແມ່ນສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ-ລັດອ່ອນແອ ເສຍຄຸນທາດການເມືອງ ຖືເປັນໄພອັນຕະລາຍໃຫຍ່ຫຼວງ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບເສດຖະ ກິດລວມຂອງປະເທດ.

ໃນວາລະປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ແລະ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 6 ພະຈິກນີ້,ທ່ານນາງ ອໍາໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງຫົວພັນ ມີຄໍາເຫັນວ່າ:

ຜ່ານການຮັບຟັງບົດລາຍງານວຽກງານກວດກາເຫັນວ່າມີທັງດ້ານດີ ແລະ ດ້ານອ່ອນ ບາງເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກວດກາ ສາມາດແກ້ໄຂຢ່າງທັນເຫດການ, ແຕ່ກໍຍັງມີຫຼາຍເປົ້າໝາຍເຫັນວ່າການແກ້ໄຂມີຄວາມຊັກຊ້າ ແຕ່ບັນຫາທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ແມ່ນຜົນເສຍຫາຍໃນສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ມີຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີນັ້ນ ກໍຍັງບໍ່ທັນສາມາດເກັບກູ້ຄືນມາໃຫ້ລັດໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄວນ.

ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການກວດກາຢູ່ຫຼາຍເປົ້າໝາຍ ບໍ່ທັນເອກະພາບກັນ, ບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງທຸກເປົ້າໝາຍ ແລະ ບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ມີຫຼາຍເປົ້າໝາຍມີລັກສະນະໂຍະຍານເຫັນໄດ້ວ່າບ່ອນອ່ອນແລ້ວແທງ ບ່ອນແຂງແລ້ວເວັ້ນເຮັດໃຫ້ຜູ້ກະທໍາຜິດ ຈໍານວນໜຶ່ງບໍ່ຖືກປະຕິບັດວິໄນຢ່າງເໝາະສົມຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ທ່ານນາງ ມີນາພອນ ໄຊສົມພູ ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17 ແຂວງອັດຕະປື ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ວຽກງານ ກວດກາເປັນວຽກທີ່ທ້າທາຍ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກ ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນການກວດກາ-ກວດສອບ ໃນໄລຍະຜ່ານທີ່ມີລັກສະນະແກ່ຍາວ, ອີກດ້ານໜຶ່ງວຽກກວດກາແມ່ນວຽກທີ່ສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ ເຫັນວ່າການກວດກາໃນໄລຍະຜ່ານມາຍັງບໍ່ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ໂດຍສະເພາະຄະນະກວດກາທັງສອງອົງການຍັງບໍ່ໄປຕາມແລວດຽວກັນດີເທົ່າທີ່ຄວນ.

ການປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດ ບາງກໍລະນີເນັ້ນໃສ່ວິໄນເບື້ອງລັດ, ແຕ່ເບື້ອງພັກພັດບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນ ມີບາງກໍລະນີ ດໍາເນີນແຕ່ເບື້ອງພັກ, ແຕ່ບໍ່ດໍາເນີນວິໄນເບື້ອງລັດ ອັນນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດ ຫຼືຕໍ່ຜູ້ສໍ້ລາດບັງຫຼວງຍັງບໍ່ຄວບຄູ່ກັນ ແລະ ບໍ່ໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ລັດຖະບານກ້າຕັດສີນໃຈແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບຢ່າງເດັດຂາດ ຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດ.

ຂ່າວລາວ