ໜັກຫຼາຍ!. ນັກຮຽນ​ນັກສຶກສາ ຕິດເຊື້ອ 84 ຄົນ​

ໜັກຫຼາຍ!. ນັກຮຽນ​ນັກສຶກສາ ຕິດເຊື້ອ 84 ຄົນ​

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ : ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ 576 ກໍລະນີ​ ຢູ່​ນະຄອນ​ຫຼວງວຽງຈັນ​ ປະຈຳວັນທີ່​ 18​ ພະຈິກ 2021

1. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 84 ກໍລະນີ. 2. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີ 47 ກໍລະນີ​ 3. ກໍາມະກອນ ມີ 43 ກໍລະນີ (ແຄ້ມຈີນ ຢູ່ ມສ ນາຊາຍ: 1)

4. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 40 ກໍລະນີ5. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 39 ກໍລະນີ (ສະຖານີເກັບຄ່າຜ່ານທາງດ່ວນ.ນດ: 8)

6. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 22 ກໍລະນີ​ 7. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 15 ກໍລະນີ​ 8. ພະນັກງານລັດ ມີ 10 ກໍລະນີ​ 9. ໂຮງງານ ມີ 7 ກໍລະນີ (ນະຄອນຫຼວງອຸດສາຫະກໍາເຫຼັກ: 1, ໂຮງງານຕັດຫຍິບທ່າມວ່ງ: 3)

10. ຂະແໜງສາທາ ມີ 5 ກໍລະນີ (ສະຖາບັນກັນ ພະຍາດກອງທັມ: 1, ໂຮງໝໍ 103: 1, ໂຮງໝໍເມືອງ ໄຊທານີ: 1)11. ຊາວນາ-ຊາວສວນ ມີ 3 ກໍລະນີ12. ນັກບວດ ມີ 3 ກໍລະນີ (ວັດພະຂາວ: 2, ວັດ ໂພນສີນວນ: 1)

13. ພະນັກງານໂຮງແຮມ/ຮ້ານອາຫານ ມີ 2 ກໍລະນີ14. ຫວ່າງງານ ມີ 126 ກໍລະນີ (ຜູ່ເຖົ້າ: 6)15. ເດັກ ມີ 21 ກໍລະນີ16. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 22 ກໍລະນີ17. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 85 ກໍລະນີ

ຂ່າວລາວ