ທ່ານໝໍໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫຼັງປິ່ນປົວໂ ຄ ວິ ດຄົບ 14 ມື້ແລ້ວ ເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດ?

ທ່ານໝໍໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫຼັງປິ່ນປົວໂ ຄ ວິ ດຄົບ 14 ມື້ແລ້ວ ເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດ?

ມີຫລາຍຄົນໂທແລະສົ່ງຂໍຄວາມມາຖາມວ່າ:#ຫລັງຈາກປີ່ນປົວໂ ຄ ວິ ດ_19ຄົບ14ມື້ແລ້ວເຮົາຄວນເຮັດແນວໄດ#ຄຳຕອບຢູ່ທາງດ້ານລຸ່ມນີ້:

1.) ຫລັງຈາກອອກຈາກສຸນປີ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ_19ແລ້ວສີ່ງທີ່ຄວນເຮັດແລະປະຕິບັດຄື:ກັກໂຕເອັງຢູ່ບ້ານຕື່ມອີກ14ມື້,ງົດອາຫານປະແພດຂອງມືນເມົາ,ຢາສູບ,ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີຄວາມເຢັນ.ເຮົາຄວນດື່ມນຳ້ທຳມະດາຫລືນຳອຸ່ນກ່ອນ.

2.) ເຮົາຄວນຕິດຕາມອາການໂຕເອັງຖ້າຫາກວ່າຍັງມີອາການ:ໄຂ້,ໄອ,ເຈັບຄໍ,ມີນຳ້ມູກຍ້ອຍຫລັງຈາກທີ່ເຮົາໄດ້ອອກໂຮງຫມໍມາຢ່າງນ້ອຍ8ອາທິດແມ່ນໃຫ້ກັບຄືນມາຫາແພດ.ເພື່ອກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ_19ຄືນ.

3.) ຫລັງຈາກທີ່ເຮົາປີ່ນປົວໂຄວິດ_19ຄົບ14ມື້ແລ້ວຫ້າມກັບໄປເກັບຕົວຢ່າງເພື່ອກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ_19ຄືນເພາະວ່າຜົນກວດອອກມາມັນຈະເປັນຜົນຄືເກົ່າ,ແຕ່ເຊື້ອດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະບໍ່ສາມາດແພ້ໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ເພາະເຊື່ອມັນຕາຍໄປແລ້ວ.

4.) ຫລັງຈາກນັ້ນ4ອາທິດ.ເຮົາຈະສາມາດໄຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັຄົນອື່ນແບບປົກກະຕິໄດ້.ຖ້າເຮົາບໍ່ມີອາການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:ເປັນຫວັດ,ໄຂ້,ໄອ,ເຈັບຄໍ.ຖ້າຫາກບໍ່ມີອາການດັງກ່າວແມ່ນໃຫ້ໄຊ້ຊີວິດໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.

5.) ຫລັງຈາກທີ່ເຮົາເຄີຍຕິດເຊື້ອໂຄວິດ_19ແລ້ວສາມາດເປັນຄືນອີກບໍ່:ແນ່ນອນເຮົາສາມາດກັບມາເປັນຄືນໄດ້ຖ້າເຮົາບໍ່ຮັກສາຕົນເອງແລະບໍ່ຮູ້ຈັກປ້ອງກັນຕົນເອັງ.ພິເສດສຳລັບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ_19ທີ່ປີ່ນປົວຫາຍດີແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສັກວັກຊິນແມ່ນຫລັງຈາກ 6  ເດືອນຂື່ນໄປຈື່ງສາມາດສັກໄດ້.#ຂອບໃຈ#ຫມໍຕ່າ

ຂ່າວລາວ