ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂ ຄວິ ດ ສູງເຖິງ 1510 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິ ດ +5 ຄົນ (26/11/2021)

ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂ ຄວິ ດ ສູງເຖິງ 1510 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິ ດ +5 ຄົນ (26/11/2021)

ສປປ ລາວ ກວດພົບ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ສູງທີ່ສຸດ ຕັ້ງແຕ່ມີການລະບາດ ເປັນຕົ້ນມາ ກວດພົບຄົບທຸກແຂວງ ໃນວັນສຸກ ທີ 26/11/2021 ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ສູງເຖິງ 1.510 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +4 ຄົນ. ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 856ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 63ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 4)

– ຈໍາປາສັກ (CPS) 48ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສາລະວັນ (SRV) 12ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0 )

– ເຊກອງ (SK) 13ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອັດຕະປື (ATP) 3ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 70ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ວຽງຈັນ (VTo) 107ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 134 ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT) 11ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອຸດົມໄຊ (ODX). 42ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຜົ້ງສາລີ (PSL). 6ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

Corona Virus mutation covid-19 illustration with dark blue cell background

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 74ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຊຽງຂວາງ (XK) 5ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຄໍາມວນ (KM) 5ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 36ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 1)

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 3ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫົວພັນ (HP) 21ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 1)

ຂ່າວລາວ