ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ສູງເຖິງ 1491 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +7 ຄົນ (27/11/2021)

ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ສູງເຖິງ 1491 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +7 ຄົນ (27/11/2021)

ສປປ ລາວ 🇱🇦 ກວດພົບ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ຄົບທຸກແຂວງ ໃນເສົາ ທີ 27/11/2021 ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ສູງເຖິງ 1.491 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +7 ຄົນ.

ແຂວງທີ່ມີອັດຕາການຕິດເຊື້ອສູງສຸດ ແມ່ນແຂວງວຽງຈັນ. ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 481ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 66ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຈໍາປາສັກ (CPS) 121ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສາລະວັນ (SRV) 12ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0 )

– ເຊກອງ (SK) 9ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອັດຕະປື (ATP) 52ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 76ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ວຽງຈັນ (VTo) 219ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 107ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT) 15ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອຸດົມໄຊ (ODX) 71ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຜົ້ງສາລີ (PSL) 51ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 99ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຊຽງຂວາງ (XK) 29ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຄໍາມວນ (KM) 24ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 39ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 1)

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 2ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫົວພັນ (HP) 15ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 1)

ຂ່າວລາວ