ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດສູງເຖິງ 929 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +7 ຄົນ (29/11/2021)

ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດສູງເຖິງ 929 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +7 ຄົນ (29/11/2021)

ສປປ ລາວ 🇱🇦 ກວດພົບ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ຄົບທຸກແຂວງ ໃນວັນຈັນ ທີ 29/11/2021 ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ສູງເຖິງ 929 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +7 ຄົນ. ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 279ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 53ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຈໍາປາສັກ (CPS) 51ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສາລະວັນ (SRV) 17ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0 )

– ເຊກອງ (SK) 4ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອັດຕະປື (ATP) 28ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 60ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ວຽງຈັນ (VTo) 114ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 70ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT) 15ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອຸດົມໄຊ (ODX) 39ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຜົ້ງສາລີ (PSL) 38ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 10ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຊຽງຂວາງ (XK) 31ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຄໍາມວນ (KM) 17ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 16ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 1)

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 10ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫົວພັນ (HP) 27ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

ຂ່າວລາວ