ໜັກອີກມື້ ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດສູງເຖິງ 1425 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +8 ຄົນ (01/12/2021)

ໜັກອີກມື້ ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດສູງເຖິງ 1425 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +8 ຄົນ (01/12/2021)

ເສຍຊີວິດສູງສຸດ 8 ຄົນ ! ສປປ ລາວ ກວດພົບ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ຄົບທຸກແຂວງ ໃນວັນພຸດ ທີ 01/12/2021 ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ສູງເຖິງ 1.425 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດຕໍ່ມື້ ສູງສຸດ +8 ຄົນ. ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 576ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 76ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 1)

– ຈໍາປາສັກ (CPS) 81ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສາລະວັນ (SRV) 14ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0 )

– ເຊກອງ (SK) 2ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອັດຕະປື (ATP) 18ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 97ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ວຽງຈັນ (VTo) 50ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 42ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT) 39ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອຸດົມໄຊ (ODX) 60ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຜົ້ງສາລີ (PSL) 65ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 107ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຊຽງຂວາງ (XK) 49ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຄໍາມວນ (KM) 87ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 7ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 45ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫົວພັນ (HP) 9ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

ຂ່າວລາວ