ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດສູງເຖິງ 1004 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +5 ຄົນ (03/12/2021)

ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດສູງເຖິງ 1004 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +5 ຄົນ (03/12/2021)

ສປປ ລາວ ກວດພົບ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ຄົບທຸກແຂວງ ໃນວັນສຸກ ທີ 03/12/2021 ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ສູງເຖິງ 1.004 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +5 ຄົນ. ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 223ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 57ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຈໍາປາສັກ (CPS) 52ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສາລະວັນ (SRV) 5ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0 )

– ເຊກອງ (SK) 3ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອັດຕະປື (ATP) 64ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 7)

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 43ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ວຽງຈັນ (VTo) 107ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 93ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT) 40ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອຸດົມໄຊ (ODX) 40ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຜົ້ງສາລີ (PSL) 31ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 36ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຊຽງຂວາງ (XK) 34ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຄໍາມວນ (KM) 13ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 71ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 45ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫົວພັນ (HP) 40ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

ຂ່າວລາວ