ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດສູງເຖິງ 1378 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +4 ຄົນ (07/12/2021)

ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດສູງເຖິງ 1378 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +4 ຄົນ (07/12/2021)

ສປປ ລາວ  ກວດພົບ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ໃນວັນອັງຄານ ທີ 07/12/2021 ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ຄົບທຸກແຂວງ ສູງເຖິງ 1.378 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +4 ຄົນ. ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 57ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 5)

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 24ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 1)

– ຈໍາປາສັກ (CPS) 22ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສາລະວັນ (SRV) 17ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0 )

– ເຊກອງ (SK) 11ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອັດຕະປື (ATP) 13ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 69ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ວຽງຈັນ (VTo) 238ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 71ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT) 59ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອຸດົມໄຊ (ODX) 21ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຜົ້ງສາລີ (PSL) 3ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 29ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຊຽງຂວາງ (XK) 101ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຄໍາມວນ (KM) 30ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 32ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 44ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫົວພັນ (HP) 31ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

ຂ່າວລາວ