ຂ່າວດີ…ລົດກູ້ໄພ ສຳລັບຂົນສົ່ງຄົນເຈັບ ແລະ ລົດດັບເພີງ ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າຜ່ານທາງດ່ວນ

ຂ່າວດີ…ລົດກູ້ໄພ ສຳລັບຂົນສົ່ງຄົນເຈັບ ແລະ ລົດດັບເພີງ ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າຜ່ານທາງດ່ວນ

ຂ່າວດີ…ລົດກູ້ໄພ ສຳລັບຂົນສົ່ງຄົນເຈັບ ແລະ ລົດດັບເພີງ ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າຜ່ານທາງດ່ວນ

ອີງຕາມ ໜັງສື ສະເໜີຊອງທານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກສະບັບເລກທີ່ 1554/ສທ,ລັງວັນທີ່ 31 ທັນວາ 2020

ອຶງຕາມ ໜັງສື ແຂ້ງການຂອງທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົຍສົ່ງ ສະບັບເລກທີ່16/ຍທຂ,ລົງວັນທີ່ 11ມັງກອນ 2021 ເລື່ອງການຍົກເວັ້ນຄ່າຜ່ານທາງດ່ວນລາວ-ຈີນ

ມາດຕາ 1 ຕົກລັງລົບລ້າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 1304/ຫສມ , ລົງວັນທີ 28 ທັນວາ 2020 ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ຄົນເຈັບ ຫຼື ພີ່ນ້ອງຄົນເຈັບຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າທາງດ່ວນ

ມາດຕາ 2 ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ

ລົດກູ້ໄພ-ໂຮງໝໍສຳລັບຂົນສົ່ງຄົນເຈັບ ແລະ ບົດດັບເພີງ ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າຜ່ານທາງດ່ວນ ແລະ ຫ້ອງການສາທລະນະສຸກ ເມືອງວັງວຽງໄດ້ລົບລ້າງຂໍ້ຕົກລົງການໃຫ້ຄົນເຈັບ ຫລື ພີ່ນ້ອງຊ່ວຍເສຍຄ່າຜ່ານທາງດ່ວນ ເລກທີ 1304/ຫສມ

ຂ່າວລາວ