ປີ້ລົດໄຟຂາຍນອກປ່ອງ ບໍລິສັດເຕືອນຢ່າຫຼົງເຊື່ອ ລະວັງຖືກປີ້ຂອງປອມ

ປີ້ລົດໄຟຂາຍນອກປ່ອງ ບໍລິສັດເຕືອນຢ່າຫຼົງເຊື່ອ ລະວັງຖືກປີ້ຂອງປອມ

ເລີ່ມແຕ່ມື້ເປີດນຳໃຊ້ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ລາວ-ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ຕົ້ນເດືອນທັນວາເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ເປັນປະກົດການໃໝ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມລາວ, ຄົນລາວໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ສັງເກດໄດ້ຈາກຈຳນວນປະຊາຊົນທີ່ໄປຄອຍຖ້າຊື້ປີ້ລົດໄຟເປັນຈຳນວນຫຼາຍໃນແຕ່ລະວັນ ເຊິ່ງຖືວ່ານັ້ນເປັນນິມິດໝາຍອັນໃໝ່ໃນສັງຄົມລາວ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃນການຊື້ປີ້ລົດໄຟຄວາມໄວສູງນັ້ນ ປະຈຸບັນແມ່ນບໍລິສັດຍັງບໍທັນໄດ້ເປີດຂາຍທາງອອນລາຍເທື່ອ ມີພຽງຢູ່ບັນດາສະຖານີທີ່ເປີດຂາຍຕາມໂມງເວລາທີ່ທຸກຄົນອາດຈະຮັບຮູ້ແລ້ວແລະຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ກໍ່ມີຂ່າວເລື່ອງປີ້ລົດໄຟນອກປ່ອງບໍລິການກໍ່ຄື ມີຄົນຊື້ມາເພື່ອຂາຍຕໍ່ເອົາກຳໄລ ແຕ່ວິທີການນີ້ຜູ້ຈະຊື້ຕ້ອງມີສະຕິເພາະຫ່ວງວ່າຈະເສຍເງິນແຕ່ຂຶ້ນລົດໄຟບໍໄດ້ນັ້ນເອງ.

 

ຫຼ້າສຸດ, ທາງສະຖານີລົດໄຟກໍ່ໄດ້ອອກປະກາດເຖິງຜູ້ໂດຍສານທຸກທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃນການຊື້ປີ້ລົດໄຟນັ້ນ ກະລຸນາຊື້ປີ້ລົດໄຟຈາກຊ່ອງທາງທີ່ເປັນທາງການ ເຊິ່ງວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ມີແຕ່ປ່ອງຂາຍປີ້ຂອງສະຖານີລົດໄຟຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂພນໂຮງ, ວັງວຽງ, ຫຼວງພະບາງ, ເມືອງໄຊ ແລະ ບໍ່ເຕັນ. ທີ່ເປັນຊ່ອງທາງໃນການຊື້ປີ້ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມໃນການຊື້ປີ້ແຕ່ຢ່າງໃດ.

ປະຊາຊົນບໍ່ຄວນຊື້ປີ້ລົດໄຟຈາກຊ່ອງທາງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ, ເນື່ອງຈາກຊ່ອງທາງດັ່ງກ່າວອາດເປັນການຫາຜົນປະໂຫຍດໂດຍການເພີ່ມຄ່າທຳນຽມ, ການມັດຈຳ ແລະ ສ້າງປີ້ປອມ ຈະສ້າງໃຫ້ທ່ານເສຍຊັບສິນ. ທີ່ສຳຄັນແມ່ນບໍ່ຄວນໃຫ້ຄົນແປກໜ້າຊ່ວຍຊື້ປີ້ໃຫ້, ໂດຍສະເພາະພວກທີ່ສວຍໂອກາດທີ່ອ້າງວ່າຕົນຮູ້ຈັກພະນັກງານເປັນຢ່າງດີ ເພາະທ່ານອາດຖືກຫຼອກລວງໄດ້.

ຂ່າວລາວ