ແຈັກມ່າ ໄດ້ປາກົດຕົວແລ້ວ ຫຼັງຫາຍຕົວໄປເກືອບ 3ເດືອນ

ແຈັກມ່າ ໄດ້ປາກົດຕົວແລ້ວ ຫຼັງຫາຍຕົວໄປເກືອບ 3ເດືອນ

ແຈັກມ່າ ປະກົດຕົວໃນການປະຊຸມອອນລາຍກັບຄູຕ່າງແຂວງປະຈໍາປີຫຼັງເກັບຕົວໄປເກືອບ 3ເດືອນ ຫຼາຍສືຕ່າງຄາດເດົາໄປຕ່າງໆນາໆວ່າ Jack ma ຫາຍຕົວໄປໃສ

ແຈັກມ່າ(Jack ma) ມະຫາເສດຖີຊາວຈີນຫາຍຕົວອອກຈາກໜ້າສື່ຫຼາຍເດືອນພາຍຫຼັງມີຂ່າວວ່າ ແຈັກມ່າ ມີບັນຫາກັບລັດຖະບານຈີນຈາກກໍລະນີການວິຈານການລະບົບເຮັດວຽກຂອງທະນາຄານກາງຂອງຈີນນັ້ນລ່າສະໄໝ

ອີກບໍ່ດົນກໍ່ມີຂ່າວວ່າໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສັ່ງລະງັບການ IPO ຂອງ ANT Group ບໍລິສັດໃນເຄືອ Alibaba ພ້ອມສັ່ງທົບການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ Alibaba ຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບການຜູກຂາດຕະຫຼາດນໍາອີກ

ຈາກນັ້ນ ແຈັກມ່າ(Jack ma) ກໍ່ຫາຍຕົວຈາກໜ້າສື່ ແລະ ບໍ່ປະກົດຕົວອີກເລີຍນັບແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2020 ປີຜ່ານມາ ຈົນກະທັ້ງປະກົດຕົວໃນງານ Comference ເປັນວິດີໂອສັ້ນໆຄວາມຍາວປະມານ 36 ນາທີ ທີ່ຖືກໂພສໃນທະວິດເຕີຜ່ານບັນຊີ Qingqing Chen ແຕ່ເນື້ອຫາກໍບໍ່ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ແລະ ປະເດັນທີ່ກໍາລັງເປັນຂ່າວ ເຊີ່ງເນື້ອຫາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການໃຫ້ກໍາລັງໃຈຄູ່ກວ່າ 100 ຊີວິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການກັບ Alibaba Group ເທົ່ານັ້ນ

ຂ່າວຕ່າງປະເທດ